10 věcí, které musíte vědět o modrých zónách v Brně

Článek obsahuje informace, které od 1. září 2019 nebudou platit. Přečtěte si o změnách v novém parkovací systému.

V Brně již platí regulace parkování pomocí tzv. modrých zón, vodorovného modrého značení, které společně s dopravním značením určuje, kdo může na parkovacím místě stát. V případě, že modrá čára nebude, parkující se řídí svislými značkami. Pojďme se podívat na nejdůležitější změny, jenž řidiče v Brně čekají.

Modré parkovací zóny v Brně
Modré parkovací zóny v Brně

1. Proč změna v systému parkování?

Nový systém parkování si klade za cíl zjednodušit rezidentům parkování v okolí svého bytu a regulovat dlouhodobé stání vozidel, která blokovala tolik potřebná parkovací místa u důležitých míst. Parkovácí zóny jsou ale kritizovány, především kvůli stále chybějícím spádovým parkovištím.

2. Od kdy změny platí?

Změny jsou platné k 1. září 2018, a to v centru Brna. Prostor, kterého se změny v parkování, bude rozšířen od 1. listopadu 2018 o další tři oblasti městské části Brno-střed.

3. Kde je rezident, abonent a kdo návštěva?

Rezidenti – pokud chcete zaparkovat u místa svého trvalého pobytu či vlastní nemovitosti, ročně zaplatíte od 300 do 900 Kč. Pak máte nárok parkovat i v přilehlých zónách. V ostatních zónách jste ale návštěvníci a platí pro vás jiná pravidla. Pokud máte více vozidel, připravte se, že si je zaplatíte, a to od 3000 až do 30 000 Kč ročně.

Abonenti  – pokud chcete parkovat v místě, kde podnikáte, vztahují se na vás podobná pravidla jako na rezidenty (můžete parkovat v přilehlých zónách). S tím rozdílem, že si za vozidlo zaplatíte více, a to od 3000 Kč do 12 000 Kč za první vozidlo, za každé další ještě více – 9 000 až 40 000 Kč.

Návštěvníci – všichni ostatní, kteří nespadají do předchozích dvou kategorií. Za hodinu stání zaplatíte od 10 Kč do 40 Kč za hodinu, a to na základě cenových pásem.

4. Co když nemám trvalý pobyt ani na místě nepodnikám a chci parkovat?

Stručně řečeno máte smůlu. Jedním z důvodů zavedení zón je zvýšený zájem o přihlášení k trvalému pobytu, což pro město bude znamenat více peněz do městské pokladny.

5. Co se zapůjčenými vozy?

Máte půjčený vůz ze servisu? Ve své zóně parkovat můžete, ale musíte přes mobilní aplikace změnit registrační značku vozidla rezidenta nebo podnikatele. Počet změn bude určitě nějak omezen.

6. Návštěvy, řemeslníci – kde budou parkovat?

Všichni rezidentni dostanou na rok 100 parkovacích hodin právě pro tyto situace. Stačí do aplikace zadat registrační značku návštěvy. Pokud limit přesáhnete, za 100 Kč si můžete dokoupit dalších 50 hodin.

7. Parkuji na vlastním pozemku, budu platit?

Ne, modré parkovací zóny může město zřídit pouze na místních komunikacích patřících obci. Soukromé pozemky místní komunikací nejsou. Pro parkovací domy tedy logicky platí jejich vlastní pravidla.

8. Kdy a jak si můžu o parkovací oprávnění zažádat?

O parkovací oprávnění je možné zažádat od 30. července 2018. Rezidenti a abonenti (podnikatelé) si musí přes zřídit tzv. Osobní stránku uživetele, a to buď osobně na Zvonařce 5 nebo přes internet prostřednictvím elektronického objednání. Na e-mail následně přijde uživatelské heslo a přidělené heslo, které použijete v systému pro vytvoření nové žádosti.

9. Lze zaparkovat ještě někde zdarma?

V oblasti, kde modré parkovací zóny nejsou samozřejmě ano. Tedy za předpokladu, že dopravní značení neříká něco jiného.

10. Kdo a jak bude auta kontrolovat?

To, jestli v modrých zónách parkujete správně, bude kontrolováno většinou elektronicky, a to speciálními kamerami na budovách nebo na autech. Technologie bude k dispozici pravděpodobně až v novém roce. Do té doby kotroluje městká policie.